Skip to main content
Vakmanschap - houtbewerking

Focus vakmanschap

groepsfoto

Vakmanschap leeft

In het hoofd, de handen en het hart van vakmensen. Het borgen van dit immaterieel erfgoed wordt steeds belangrijker. Want wat als vakmanschappen verdwijnen? Het meerjarige samenwerkingstraject Focus Vakmanschap een initiatief van Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed - zorgt ervoor dat vakkennis en -kunde worden doorgegeven.

Focus Vakmanschap ontwikkelde, op voorzet van Werkplaats immaterieel erfgoed, een basismethodologie om vakmanschappen audiovisueel te documenteren, te delen en te activeren. Samen met partners uit het erfgoedveld en met erfgoedgemeenschappen werkten we 10 testcasussen uit: maritiem erfgoed, teeltselectie, reuzenerfgoed, kloosterambachten, draailierbouw, lemen en vitsen, vlechtwerk, Japanse houtsnede, kuipen en taxidermie. Elk vakmanschap kreeg een eigen traject, montage en publiek.

Focus Vakmanschap bundelt op deze website de kennis van dit traject. Ontdek de verschillende casussen, de gebruikte methodologie en toolbox, ons magazine en heel wat activiteiten.

Voor dit project slaan Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed als initiatiefnemer, CAG, CEMPER, Histories, PARCUM, ETWIE, FARO en Werkplaats immaterieel erfgoed de handen in elkaar, en dat met steun van de Vlaamse Overheid.

Focus Vakmanschap © Femke den Hollander-2759

Hedendaagse aanpak

Vakmanschap is brandend actueel. Het werken met je handen zorgt voor andere verbindingen in je hersenen. Het creatieve proces en de nauwkeurigheid die erbij komen kijken, zorgen voor nieuwe ideeën en frisse inzichten. Het geeft ook de nodige vertraging en een kritische blik in een snel veranderende maatschappij.

Door de huidige technieken hebben smartphone en tablet al een behoorlijke camerafunctie. Waarom als vakman of -vrouw dan niet zelf je vakmanschap documenteren? Dat is de doelstelling van dit project. Focus Vakmanschap deelt alle tips & tricks. Zo inspireren we vakmensen, erfgoedprofessionals en de sector om zelf aan de slag te gaan met het documenteren van hun vakmanschap.

toolbox

Toolbox Focus Vakmanschap

Een gids voor het filmen en borgen van vakmanschap en immaterieel erfgoed. Hoe film je levend erfgoed, vakmanschap, vaardigheden en knowhow?

Deze toolbox laat zien hoe film op verschillende manieren kan bijdragen aan het borgen van immaterieel erfgoed en vakmanschap: om te leren ‘hoe het werkt’, om het te bestuderen of te onderzoeken, om het zichtbaarheid te geven of te promoten, of voor educatie... Deze toolbox toont hoe elk van deze functies ook een andere benadering van video maken nodig heeft. En het helpt je aan de slag te gaan met elk van deze benaderingen.

DSC_5464

Magazine Focus Vakmanschap

In het magazine Focus Vakmanschap geven we jou een blik achter de schermen van het project.

Onze videast ging ruim twee jaar lang op pad. Volg zijn spoor en duik mee in het verhaal van onze partners en de verschillende erfgoedgemeenschappen. Zij vertellen je met veel enthousiasme hoe het project tot stand kwam en nog steeds verder leeft.

Focus vakmanschap

Focus Craftership Magazine (Eng)

In Focus Craftership magazine, we give you a look behind the scenes of the project.

Our videast went on the road for over two years. Follow his trail and immerse yourself in the story of our partners and the various heritage communities. They tell you with great enthusiasm how the project came about and still lives on.

Partners

Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed

Vakmanschap & Erfgoed is sinds 2019 het landelijk platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen en is gesitueerd in Bokrijk. Het bouwt voort op de expertise die binnen het Openluchtmuseum Bokrijk en VAKlab ontwikkeld werden met betrekking tot vakmanschap.

www.bokrijk.be/vakmanschapswerking

 

Werkplaats immaterieel erfgoed

Zet immaterieel erfgoed in de kijker, voorziet vragenuurtjes, werkt aan kennisopbouw en -deling. Samen met de Vlaamse overheid, beheren ze de website immaterieelerfgoed.be

Immaterieel erfgoed in Vlaanderen | Tradities, gebruiken, praktijken, kennis en vaardigheden

 

CAG Centrum Agrarische Geschiedenis

Eten en drinken, natuur en landbouw.
Het Centrum Agrarische Geschiedenis is het expertisecentrum voor agrarisch erfgoed en geeft advies rond het erfgoed van natuur, landbouw, dieren, eten of drinken.

https://cagnet.be

 

ETWIE

Ambacht, vakmanschap en techniek
ETWIE, is een expertisecel die werkt rond het (im)materieel erfgoed van techniek, wetenschap en industrie.

https://www.etwie.be

 

PARCUM

Religieus en levensbeschouwelijk erfgoed
PARCUM is het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur en geeft advies bij erfgoed van verschillende religies en levensbeschouwingen.

https://www.parcum.be

 

CEMPER

Podiumkunsten & muziek

Vragen over muziek, theater of dans? CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed en ondersteunt iedereen die met cultureel erfgoed van muziek, theater en dans in aanraking komt.

https://cemper.be

 

Histories

Feesten, rituelen en sociale gebruiken
Histories werkt rond genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag en begeleidt (vrijwilligers)gemeenschappen op maat bij het ontwikkelen van erfgoedzorg voor sociale praktijken, rituelen en feesten.

http://www.historiesvzw.be

 

FARO

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. Werkt voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen.

Ze brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. Ze zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en bieden begeleiding op maat.

www.faro.be

 

VIDEAST

Alexander Kerkhof is een van de videasten binnen het project Focus Vakmanschap. Hij heeft de meeste trajecten van dichtbij zien evolueren en helpen realiseren. Voor hem was het werken met gemeenschappen en filmen een groot verschil met een commerciële context. Het is belangrijk om je tijd te nemen en een vertrouwensband op te bouwen.

Alexander Kerkhof Feathers on Wings – AUDIO VISUAL STUDIO

Contact

Heb je een vraag over audiovisueel documenteren van vakmanschap?
Contacteer Campus van het vakmanschap

Bokrijklaan 1, 3600 Genk
011 265 374
vakmanschap@bokrijk.be
instagram: @bokrijk_vakmanschap

Schrijf je in voor de nieuwsbrief