Vierkantshoeve Beverst
Vierkantshoeve Beverst - #15

Bouwperiode: Midden 18e eeuw | Afkomstig van: Beverst | Naar Bokrijk gekomen in: 1969 | locatie in het museum: Haspengouw

Het gebouw en zijn verleden

De gebouwen van dit complex in vakwerk zijn gegroepeerd rond een vierkant binnenhof. Het woonhuis (1783) en de schuur liggen aan de zuidkant. Verder zijn er een wagenstalling, een bakhuis, vijf varkenshokken en een koestal (1847). Dit erf geeft een idee over de bouwevolutie in Haspengouw. Het oudste deel is het woonhuis met schuur; vervolgens was er de uitbreiding tot een L- en later tot een U-vormig grondplan; pas in de 19de eeuw werd het geheel volledig omsloten met de bouw van varkensstallen.

Bij ‘Nollekens’

Hier woonde Arnoldus ‘Nolleke’, een varkenskoopman. 5 van zijn 8 kinderen bleven ongehuwd en bleven hier samenwonen. De oudste, Johannes, was de boer en leidde het gezin, zijn broer werkte in een melkerij. 2 zussen waren naaister, de derde deed het huishouden. Samenwonende ongehuwde broers en zussen waren niet ongewoon. Ruim een kwart van de mannen en vrouwen trouwde nooit.

Erfenissen

Arnoldus Slechten stierf op 18 februari 1889. Zijn vrouw Elisabeth Jacobs was 2 weken eerder overleden. Na hun dood bleven hun bezittingen ‘in onverdeeldheid’. Wanneer een gezinslid de boerderij verliet om te trouwen, deed hij of zij – tegen vergoeding – afstand van zijn erfdeel. Zo werden een broer en 2 zussen uitgekocht. Op die manier kon de familie de versnippering van de boerderij tegengaan. De ongehuwden die hier samenwoonden, bouwden hun erf verder uit en kochten nog heel wat grond bij.

Tuberculose (tbc)

Een van de bewoners van deze hoeve stierf kort voor de Eerste Wereldoorlog aan tuberculose. Tuberculose of ‘tering’ is een ernstige infectieziekte, veroorzaakt door een bacterie: de bacil van Koch. Vandaag is tbc behandelbaar met antibiotica. Vroeger was het een nauwelijks behandelbare, vaak fataal aflopende ziekte. Je werd besmet door een andere patiënt, of door besmette koemelk te drinken.