Skip to main content
Vakmanschap - houtbewerking

Focus Vakmanschap

Vakmanschap

Project ‘Focus Vakmanschap’

Focus Vakmanschap is een meerjarig project (2020-2023) dat Vakmanschap & Erfgoed samen zal realiseren met het partnernetwerk. Dat bestaat uit: Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG), CEMPER, ETWIE, Histories, PARCUM, FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, en Werkplaats Immaterieel Erfgoed. Het project krijgt de steun van de Vlaamse Overheid.

Het doel van ‘Focus Vakmanschap’ bestaat enerzijds uit het ontwikkelen van een methodologie en toolbox voor het documenteren, delen en activeren van het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap in Vlaanderen. Anderzijds werken we 10 vakmanschappen uit als testcasussen op basis van deze methodologie, die we gaandeweg verfijnen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief