Skip to main content
Vakmanschap - houtbewerking

Netwerken

Vakmanschap & Erfgoed zet in op samenwerking en netwerking in Vlaanderen en dit zowel binnen als buiten de muren van erfgoed. Hieronder vind je enkele netwerken waarvan Vakmanschap & Erfgoed deel uitmaakt.

Vakmanschap

Domeinnetwerk Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het Domeinnetwerk Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) is een thematisch georiënteerd netwerk van organisaties, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Deze organisaties nemen een actieve, landelijke rol/taak op in de ICE-werking, met het oog op onderlinge uitwisseling, afstemming, samenwerking en versterking. ICE is ingedeeld in 5 domeinen, zoals omschreven in de 2003 UNESCO Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Vakmanschap & Erfgoed

Domein 5-overleg

Vakmanschap & Erfgoed is actief op het 5de domein van immaterieel cultureel erfgoed, ambachtelijke vaardigheden en technieken/vakmanschap.

Cultureel-erfgoedorganisaties met een werking rond vakmanschap worden sinds 2013 minimaal jaarlijks samengebracht in het zogenaamde ‘Domein 5-overleg’, waarop thema’s binnen het domein besproken worden maar waar ook de behandeling van vragen en noden centraal staat. Sinds de start in 2019 is Vakmanschap & Erfgoed co-trekker van dit overleg, samen met ETWIE.

Overzicht erfgoeddienstverleners

Landelijke erfgoeddienstverleners

De landelijke dienstverlenende organisaties zijn erfgoedorganisaties die private, semi-publieke en publieke verzamelaars van allerlei aard, maar ook musea, bibliotheken, archieven, onderzoekers, lokale besturen en vrijwilligers helpen bij hun dagdagelijkse omgang met hun erfgoed. Ze bieden praktijkondersteuning aan op het vlak van digitalisering, inventarisering, ontsluiting, participatie, educatie, internationalisering, behoud en beheer …

Als landelijke dienstverlenende rol voor vakmanschap in Vlaanderen zetelt Vakmanschap & Erfgoed in deze overlegstructuur, die meermaals per jaar samenkomt op basis van de noden. Naast Vakmanschap & Erfgoed bestaat het overleg uit partners uit de sector.

Vakmanschap

Erfgoedcellen

Naast de landelijke dienstverlenende rollen bestaan er ook lokale dienstverlenende rollen, namelijk de erfgoedcellen, die actief zijn in één of meerdere gemeentes.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief