Park

Bokrijk is meer dan het Openluchtmuseum. Ontdek 550 hectare pure afwisseling. Maak een gezonde wandeling of fietstocht in de mooie natuur.

Toerisme Limburg vzw en het Provinciebestuur Limburg investeerden bovendien in het innovatieve fietstraject ‘Fietsen door het water’. Zo fiets je dwars door een vijver zonder nat te worden. Daarnaast wordt ook het open vijver- en moeraslandschap hersteld. 

Ook in ons park zijn everzwijnen gehuisvest. Het zijn nachtdieren;  je zal ze dan ook zelden waarnemen.
Kom je ze overdag toch tegen wees dan niet ongerust: de everzwijnen zijn van nature niet agressief.

We willen je toch enkele tips aanreiken:

  • Blijf altijd op de wandelwegen;
  • Hou je hond steeds aangelijnd;
  • Zie je een everzwijn, loop dan niet weg maar wandel rustig verder.

Wanneer je deze dieren aantreft, mag je steeds de wachters van Bokrijk informeren. Zij zijn op het terrein aanwezig. Je kan hen contacteren op het nr. 011-265.320 of via mail: wachterskorps@limburg.be

Arboretum

Een arboretum is een museum voor bomen en struiken. In Nederland wordt het zelfs als dusdanig erkend en gesubsidieerd. Het is de ideale plaats om de biodiversiteit met eigen ogen te aanschouwen. Arboreta bestaan in verschillende soorten, geografisch aangelegde arboreta, systematisch aangelegde verzamelingen of gewoon landschappelijk aangelegde arboreta. Allemaal hebben ze enorme collecties van planten die wetenschappelijk iets te bieden hebben. De landschappelijke arboreta, waartoe ook Bokrijk behoort, zijn voor elke tuinliefhebber een 'must'.

Meer info

Het arboretum van Bokrijk werd aangelegd begin jaren zestig. Het was een samenwerkingsverband tussen enkele wetenschappelijke instellingen van Limburg (bosbiologisch centrum), de politieke overheden van de provincie en enkele enthousiastelingen.

Aanvankelijk was de aanplant strikt systematisch en gerangschikt volgens de taxonomische inzichten van die tijd en de opbouw was dus zuiver wetenschappelijk. Pas in 1983 deed een nieuwe visie zijn intrede. Een arboretum of botanische tuin moest ook aan de modale burger iets te bieden hebben. Vanaf toen werd de collectie geleidelijk omgetoverd in een mooie landschappelijke tuin waar het aangenaam vertoeven is. Het werd dus toeristisch gezien ook een attractiepool.

Het arboretum van Bokrijk werd in die tijd ook lid van de VBTA (vereniging Belgische Botanische Tuinen en Arboreta) en BGCI (Botanical Gardens Conservation International) en van daaruit werd iedere instelling gestimuleerd om referentiecollecties aan te leggen, laat ons zeggen dat ze wilden dat we ons specialiseerden.

We prefereerden de geslachten hulst (Ilex), Magnolia, de houtachtige grassen en de Rhododendrons. Uiteraard was dat ook een bewuste keuze, het zijn allemaal erg decoratieve of bruikbare geslachten en net dat wilden we in een toeristisch park duidelijk benadrukken. Biodiversiteit kun je alleen maar duidelijk voor de bezoekers naar voor brengen als je hen kunt charmeren met de overweldigende bloemenpracht die de natuur te bieden heeft. Maar uiteraard hebben we veel meer, een prachtige collectie eiken en beuken, een varencollectie om u tegen te zeggen en nog veel meer.

Daarnaast is het arboretum een soort promotie voor de rijke “horticulture” traditie die België op dat gebied heeft. Dat zie je in de rijke collectie Gentse Azalea’s die er gehuisvest is. Momenteel wat in onbruik geraakt maar elders in de wereld soms nog razend populair.

Uiteraard promoten we ook zoveel mogelijk ons ecologisch beheer. Het is een steeds groeiend proces van 'trial and error' maar zolang we vooruitgang boeken is het een stimulans om op dat elan verder te gaan.

Het arboretum is zo’n 18 ha groot en is opgebouwd uit een landschappelijke gedeelte, een moerastuin en een bosarboretum waar de climax vegetatie hoofdzakelijk uit bestaat . Deze deelgebieden vertegenwoordigen biotopen die overal ter wereld zouden kunnen voorkomen en waaronder een specifieke flora in de vorm van varens, houtachtige gewassen en kruiden kan groeien.

Arboretum