De organisatie

Bokrijk is een provinciaal domein van 550 hectare en is jaarlijks goed voor meer dan 1 miljoen bezoekers, 250 directe medewerkers en een afwisseling van monumentaal erfgoed, ongerept natuurgroen en talloze ontspanningsmogelijkheden. Het is een niet losmakend geheel met het Openluchtmuseum als kloppend hart, het arboretum en de talrijke fiets en wandelpaden als groene long en de openluchtspeeltuin als oase van kinderpret.

De exploitatie is in handen van vzw Het Domein Bokrijk. De organisatie wil geen enclave zijn binnen Limburg, Vlaanderen, de wereld, maar over sectoren heen samenwerkingsverbanden aangaan Het atypische karakter van Bokrijk met een combinatie van monumentaal erfgoed, cultuur, natuur en toerisme maakt van deze organisatie een unieke partner met samenwerkingen over verschillende disciplines heen. De partners situeren zich zowel binnen als buiten de erfgoedsector en de cultuursector als binnen toerisme, design, creatieve economie, onderwijs, natuur,… Samenwerken met hen neemt alle vormen aan en heeft één doel voor ogen: elkaar versterken door hun eigen knowhow en expertise in te brengen en te delen om samen te bouwen aan visie, projecten en zo veel meer. Ook partnerships over de grenzen heen staan centraal. Zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau werkt Bokrijk maximaal samen. De provincie Limburg en de Vlaamse overheid zijn daarom dan ook nauw verbonden aan de projecten van Bokrijk van vandaag en morgen.

Bokrijk wil als een performante en professionele organisatie, gesteund door de leden van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, haar ambitieuze doelstellingen in de volgende jaren gestalte te geven, en dit op een inspirerende en duurzame manier.