De Toekomst start nu

De stolp voorbij. Bokrijk is in de loop der tijd synoniem geworden voor een gestold verleden, het tegendeel van actie en evolutie. Dit stereotiepe beeld van Bokrijk klopt echter al lang niet meer.

Lees meer

Bokrijk is meer dan ooit ‘nu’ én volop in beweging. Daarvan getuigen een aantal opmerkelijke initiatieven van de afgelopen maanden en jaren. Museale projecten als ‘De sixties’, De Schuur uit Oorderen, de focus op vakmanschap met bokrijk brandmerkt (BKRK) en een verrassende Bruegel-associatie (nog in de steigers), zijn stuk voor stuk voorbeelden van hoe Bokrijk zich als museum al doende herdenkt. Diezelfde dynamiek is ook afleesbaar uit de talloze workshops, masterclasses en werkbezoeken die de laatste paar jaren in en over Bokrijk plaatsvinden.

Bokrijk wil nog meer dan vroeger nadrukkelijk uit het nu vertrekken en van daaruit betekenisvolle bruggen slaan naar gisteren en morgen. Bokrijk wil bovendien geen steriele omgeving zijn, maar een plek waar ook het reële en ongekuiste deel uitmaken van een allesomvattend verhaal.

Bokrijk presenteert zich al lang niet meer als museum dat erfgoed uit het verleden opdiept en ontsluit, maar transformeert zich steeds meer tot een maatschappelijk laboratorium waar nieuwe verbindingen met dit erfgoed worden gelegd en gesmeed, waar heden, verleden en toekomst samenkomen, waar micro en macro elkaar ontmoeten en waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen binnen en buiten, hier en elders, wij en zij. Bokrijk stelt zich ten doel mensen op een andere manier naar ‘de werkelijkheid’ te laten kijken, een werkelijkheid en een wereld in verandering. Net zoals Bokrijk zelf.

Daartoe hanteren we een set van 15 ambities die we op de volgende pagina’s als een feit presenteren. Ze zijn reeds zodanig aanwezig in onze hoofden en werking, dat ze voor ons niet als nieuw aanvoelen. Nieuw is wel dat ze voortaan uitgesproken en voor iedereen geleidelijk aan ook zichtbaarder worden. Deze ambities voor Bokrijk zijn deels al gerealiseerd of in wording, andere zijn effectief nog onvoltooide ‘ambities’: deels zeer reëel, deels ook nog dromen. Als we erin slagen om met het hele Bokrijkteam en samen met partners deze ambities de volgende jaren inspirerend en duurzaam gestalte te geven, dan zijn we ervan overtuigd dat we tegelijk een Bokrijk creëren dat ook internationaal gezien wordt en gezien mag worden. We kijken er in ieder geval hard naar uit om samen met iedereen die in en met Bokrijk werkt en ons bezoekt, dit nieuwe hoofdstuk in de evolutie van Bokrijk betekenis, richting en vorm te geven!

Ontdek hier onze 15 ambities.

Lees het manifest

Namens alle medewerkers van Bokrijk