Onderzoekscentrum

De missie van het Openluchtmuseum van Bokrijk is het verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van het cultureel, landschappelijk en natuurlijk erfgoed van Vlaanderen - een verzameling van historische gebouwen, authentieke voorwerpen, levend erfgoed en een oneindig aantal rituelen, technieken, praktijken en belevingsvolle verhalen. Bokrijk is door UNESCO erkend als expertisecentrum Immateriëel Cultureel Erfgoed en kan hierdoor adviezen verlenen op nationaal en internationaal niveau.

Lees meer

UNESCO erkenning Immateriëel Cultureel Erfgoed

In december 2017 werd het Openluchtmuseum Bokrijk voor de tweede maal door UNESCO geaccrediteerd als expertorganisatie voor advies en dienstverlening in de werking van de UNESCO-Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (2003). De hernieuwing van deze accreditatie is een mooie erkenning van de inzet van het museum op het vlak van ICE en maakt dat Bokrijk onder andere kan optreden om adviserende diensten aangaande ICE te verlenen op lokaal, landelijk en internationaal niveau. Bokrijk ontving in 2010 voor de eerste maal deze erkenning en zetelt eveneens in de expertencommissie ICE van de Vlaamse Overheid.

UNESCO erkent, met de Conventie uit 2003, niet-tastbare gebruiken ook als erfgoed. Het niet-tastbaar of immaterieel erfgoed gaat in eerste instantie over tradities, feesten, dansen, rituelen, verhalen, ambachten en geneeswijzen. Ze geven uiting aan een culturele identiteit en diversiteit. UNESCO kent daarbij een belangrijke rol toe aan NGO’s en andere intermediaire spelers zoals Bokrijk waarbij de participatie van communities voorop staat. De beoefenaars of dragers van het erfgoed, de erfgoedgemeenschap, zijn immers de ‘eigenaar’ van het erfgoed. Immaterieel erfgoed zit bij de mensen zelf, bij zij die het doen en beleven.

Immaterieel cultureel erfgoed, de verhalen en expertise maken deel uit van de collectie-Bokrijk en lopen als een rode draad doorheen de werking van het museum. Niet alleen wordt er actief ingezet op ICE, het is ook de doelstelling de werking meer zichtbaarheid te geven en dit in samenwerking met talrijke partners uit de erfgoedsector. Onze integrale werking rond vakmanschap, BKRK, is hier een mooi voorbeeld van.

Documentatie centrum

Het documentatiecentrum, dat een bibliotheek, archief en fotoarchief omvat, is toegankelijk voor iedereen geïnteresseerd in de onderwerpen die het Openluchtmuseum beslaat. De focus ligt daarbij op de cultuur van het dagelijks leven. Al zolang het museum bestaat worden er in de bibliotheek boeken en tijdschriften bijgehouden, in de eerste plaats om een collectie op te bouwen. Momenteel dient deze literatuur vooral als onderzoeksmateriaal. Medewerkers van het museum kunnen de bibliotheek raadplegen, maar ook externen.

Het fotoarchief bevat beeldmateriaal van diverse landschaps- en dorpsgezichten, historische gebouwen uit heel Vlaanderen, gebouwen in Vlaanderen, gebouwen in het Openluchtmuseum (afbraak en opbouw), enzomeer. De collectie is opgestart onder de eerste conservator, Jozef Weyns (1913-1974). Ook van de gebouwen die in het Openluchtmuseum zijn heropgebouwd, bestaan er gedetailleerde fotoreeksen. Het museum heeft een stageproject opgestart om deze unieke collectie foto’s in te scannen en zo op termijn publiek toegankelijk te maken.

Bezoeken aan het documentatiecentrum zijn steeds op afspraak via 011 26 53 00.