De collectie

Het museum telt een roerende collectie van ruim 40.000 voorwerpen, gerelateerd aan de cultuur van het dagelijks leven uit/in heel Vlaanderen. Het merendeel van deze objecten bevindt zich in het nieuwe depot. De overige objecten bevinden zich in de historische gebouwen in het museum. Zoveel mogelijk worden ook de verhalen, gebruiken, technieken, wetenswaardigheden, … gerelateerd aan de voorwerpen mee verzameld. Het museum verzamelt (en onderzoekt en ontsluit) kortom ook immaterieel cultureel erfgoed.

De Bokrijk collectie

Lees meer

De collectie van het Openluchtmuseum Bokrijk beslaat hoofdzakelijk objecten die het dagelijks leven, voornamelijk binnen een landelijke context, van de 17de tot de vroege 20ste eeuw illustreren. Omwille van de diversiteit en veelomvattendheid is het binnen Vlaanderen een unieke collectie, vooral wat betreft de deelcollecties landbouw & voeding, wooncultuur en ambachten. Geografisch zijn de objecten afkomstig uit de vijf Vlaamse provincies.

Inhoudelijk werd de collectie opgedeeld in een aantal deelcollecties, die hier kort omschreven worden.

Wooncultuur vormt met bijna 15.000 objecten in aantal de belangrijkste deelcollectie. Dit facet van het dagelijks leven werd door de eerste conservator, Jozef Weyns (1913-1974), uitgebreid bestudeerd in zijn vierdelige standaardwerk “Volkshuisraad in Vlaanderen”. Het betreft meubilair (kasten, tafels, stoelen, bedden,…), tafel- en keukengerei (kruiken uit aardewerk, bestek, serviesgoed,…), huishoudelijke gebruiksvoorwerpen (haardgerief, strijkijzers,…), objecten omtrent sanitair en hygiëne (bedpannen, baden, medische instrumenten,…), volkskunst en woondecoratie (tekeningen, ingekaderde volksprenten,…), objecten die te maken hebben met onderwijs en ontwikkeling (boekentassen, lei en griffels, wandplaten,…) en spel en ontspanning (speelgoed, volksspelen,…), godsdienst en volksdevotionalia (kruisbeelden, heiligenbeelden, religieuze prenten,…) en tot slot allerlei persoonlijke voorwerpen (rookgerei, brillen, wandelstokken,…). De deelcollectie landbouw en voeding vormt binnen Vlaanderen zonder twijfel een referentiecollectie. Het gaat hier concreet om werktuigen voor landbewerking en oogstverwerking (schoppen, harken, zeisen, ploegen, eggen, rollen, maai- en dorsmachines, wanmolens,…), zuivelverwerking (karntonnen, ontromers, …), veeteelt enzomeer. Binnen de deelcollectiekleding en textiel gaat het specifiek om authentieke, historische collectiestukken, niet om de kledij die bijvoorbeeld door acteurs gedragen wordt in het kader van de living history, waar het gaat om replica’s, gebaseerd op historische voorbeelden. De zeer kwetsbare en fragiele collectie omvat zowel het textiel (bv. kapmantels, broeken, vesten, rokken, hoeden,…) als productiemechanismes (bv. weefgetouwen, spinnenwielen, naaimachines,…).

De deelcollectie ambachten bevat handgereedschappen en werktuigen met betrekking tot beroepen zoals de schoenmaker, smid, bakker, wagenmaker, kuiper, mandenmaker, bierbrouwer, stroopstoker,… Een aantal van deze beroepen worden gedemonstreerd in het Openluchtmuseum.

De deelcollectie transport en vervoer bevat karren en wagens, en verder o.m. kruiwagens en fietsen.

Tot slot is er een bescheiden collectie omtrent handel en diensten, waartoe activiteiten als de apotheek, de kapper of de herbergier gerekend worden.

De collectie-Bokrijk werd grotendeels verworven via schenkingen. Waar mogelijk tekenen we de contextinformatie zoveel mogelijk mee op, bv. door de eigenaars en/of gebruikers van de geschonken objecten te interviewen. Voorwerpen zonder enige contextinformatie worden op dit moment in principe niet aangenomen, tenzij het om uitzonderlijke stukken gaat.