Wagenkot Ardooie
Woonhuis Hoogstade - #70

Bouwperiode: 18e eeuw | Afkomstig van: Ardooie | Naar Bokrijk gekomen in: 1971 | locatie in het museum: Oost- en West-Vlaanderen

Het gebouw en zijn verleden

Eenbeukig wagenkot met beplanking, net als dat van Leisele en Beveren-aan-den-IJzer, toegankelijk langs de dwarse gevel. Dit wagenkot is gedateerd 1743.

DE VEERMAN

Deze hoeve heette in de volksmond ‘Ter Eversam Overvaert’. Ze lag aan de oever van de IJzer, tegenover de abdij van Eversam. Omdat er geen brug over de IJzer lag, bouwden de geestelijken deze hoeve aan de overzijde.De pachter van de boerderij verzorgde tot 1628 de oversteek. Toen er een eind verderop een nieuwe oversteek kwam, was hij veerman af.

BEDRIJVIGHEID OP HET BOERENERF

De gebouwen op dit erf illustreren samen de bedrijvigheid op een druk boerenerf. In het ‘rossekot’ uit Lampernisse werd, onafhankelijk van water of wind, op paardenkracht graan gemalen, haver geplet en boter gekarnd. Het paard of ‘ros’ wandelde toertjes rond de centrale as, die de molens en de karnton in beweging zette. In het zwingelkot uit Leisele werd vlas verwerkt. In de vierkante bergschuur met piramidedak uit Lo stonden de dieren en werd het graan bewaard. In het wagenkot uit Ardooie stonden de voertuigen.

DE KERK ONTEIGEND

Onder het Franse bewind werden alle eigendommen van kloosters, abdijen en parochies aangeslagen en verkocht. Ook de geestelijken van deze augustijnerabdij ondergingen dat lot. Hun abdijhoeves, waaronder ook deze pachthoeve, werden rond 1800 verkocht.