Schuur Zuienkerke
Schuur Zuienkerke - #67

Bouwperiode: 14e -18e eeuw | Afkomstig van: Zuienkerke | Naar Bokrijk gekomen in: 1965 | locatie in het museum: Oost- en West-Vlaanderen

Het gebouw en zijn verleden

De schuur Zuienkerke is afkomstig van de hofstede Schoeringe, vroeger eigendom van het Brugse Sint-Janshospitaal. Het hospitaal bezat verschillende gronden en landerijen buiten de stad om inkomsten te generen. Een schuur zoals deze werd voornamelijk gebruikt als opslagruimte voor de oogst en bevatte dikwijls ingebouwde koeien- en varkenstallen.

TIJDLIJN


1333

Het erf Schoeringe, eigendom van het Brugse Sint-Janshospitaal, krijgt een schuur. De grote schuur die we vandaag zien, is recenter.


1505

In de linkse zijgevel staat dit jaartal op een steen.


1965

De Commissie van Openbare Onderstand van de stad Brugge (vandaag het OCMW) verkoopt de schuur van Schoeringe aan Bokrijk.


2017

Start restauratiewerken.


OVER DE SCHUUR UIT ZUIENKERKE

In Brugge stond vroeger het Sint-Janshospitaal. Dit was één van de oudste ziekenzorginstellingen van Europa. Het is daarom erg bijzonder dat in Bokrijk deze schuur staat: deze schuur behoorde namelijk tot dit complex. Ze maakte meer bepaald deel uit van hofstede Groot Schoeringe in Zuienkerke. De gebouwen op het erf van deze hofstede voorzagen in opslag voor de provisies van het ziekenhuis.

Deze schuur stamt van na 1330, maar heeft doorheen de tijd de nodige veranderingen ondergaan. De enorme stijlen die de schuur dragen zijn nog van de oudste datering, terwijl de gebinten van de 17e en 18e eeuw zijn. De dakpannen, die er in de 20e eeuw aan werden toegevoerd, pasten echter niet bij de originele architectuur van de schuur. Bij de opbouw in Bokrijk werd er besloten terug te keren naar de oude situatie. Het dak van stro is er dus pas in 1978 er nieuw opgelegd.Voor het dak van deze bergschuur is een enorme hoeveelheid riet nodig, wel 60 ton! De oppervlakte van het dak bedraagt ca. 1200 vierkante meter en het riet ligt25 tot 35 centimeter dik. 6 rietdekkers doen er 40 dagen over om dit dak te leggen.

De vorm van deze schuur, met een hoog, bijna puntvormig dak, kwam in West-Vlaanderen heel vaak voor. Ook in Noord-Holland en Friesland kenden ze dit model van schuur. De oogst werd in een dergelijke schuur bewaard op een centrale tasruimte onder het dak. De schuur had nog andere functies naast die van opslagruimte. Links naast de ingang dorste men het graan. Zoals gebruikelijk was in de streek rond Brugge, waren er in de schuur ook ingebouwde koeien- en varkensstallen. De varkens konden van buiten gevoederd worden via de voedergaten in de gevel.

In het interieur zijn er veel originele elementen aan te treffen. De toegang langs de dubbelpoorten is een typisch fenomeen voor bergschuren. Daarnaast zijn de scheidingswanden alsook de voederbakken nog aanwezig in de koestal. Het feit dat deze onderdelen in blauwe hardsteen zijn uitgevoerd, maakt het interieur erg bijzonder.


HET SINT-JANSHOSPITAAL

Het Sint-Janshospitaal werd in de 12e eeuw opgericht en groeide nadien aanzienlijk. Om de zieken te verzorgen, waren er inkomsten nodig. Het hospitaal bezat daarom verschillende gronden en landerijen buiten de stad. Een daarvan was de hofstede Schoeringe, waar deze schuur vandaan komt. Onder Frans bewind verloor de kloosterorde het beheer over het hospitaal. De site bestaat vandaag nog altijd.

Het Sint-Janshospitaal wordt in 1796 eigendom van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen, voorloper van het OCMW.