Arbeiderswoningen Meulebeke
Arbeiderswoningen Meulebeke - #66

Bouwperiode: 19e eeuw | Afkomstig van: Meulebeke | Naar Bokrijk gekomen in: 1977 | locatie in het museum: Oost- en West-Vlaanderen

Het gebouw en zijn verleden

De huisjes bestaan elk uit een leefruimte, een slaapkamer en een kamer waar gewerkt werd: bijvoorbeeld een weefkamer. Vlaanderen stond immers sinds de 18e eeuw bekend om zijn vlas- en linnennijverheid. In Meulebeke werkte rond 1850 twee derde van de actieve bevolking in die sector. Thuiswevers werkten vaak voor een koopman, die hen geen vast loon betaalde, maar een stukloon, een bedrag per hoeveelheid opgeleverde stof.

LINNEN UIT MEULEBEKE

Vlaanderen stond sinds de 18e eeuw bekend om zijn vlas- en linnennijverheid.In Meulebeke werkte rond 1850 twee derde van de actievebevolking in die sector. Het waren vlastelers, (thuis)spinners en (thuis)wevers.Rond 1850 kreeg de thuisnijverheid zware klappen. Dat was onder andere te wijten aan de opkomst van industrieel geproduceerd textiel. De thuiswevers verloren hun broodwinning.

WEEFKAMERS

De huisjes die je hier ziet, bestaan elk uit een leefruimte, een slaapkamer en een kamer waar gewerkt werd: bijvoorbeeld een weefkamer. Thuiswevers werkten vaak voor een koopman, die hen geen vast loon betaalde, maar een stukloon, een bedrag per hoeveelheid opgeleverde stof. Die lonen kwamen door de mechanisering van de weefnijverheid onder druk te staan. De nijverheid die ooit welvaart bracht naar de streek, werd daardoor vaak een bron van armoede. Tot in het midden van de 20e eeuw woonde in een van deze huisjes een thuiswever, Gerard Vanrijckeghem.

DE MACHINE

Spinnen en weven zijn oude beroepen die thuis werden beoefend. De toenemende vraag naar textiel zette een mechaniseringsproces in gang van de productie van draad (spinnen) en van stof (weven). Machines deden het werk sneller en goedkoper. De productie verplaatste zich naar de fabriek, waar 1 wever meerdere weefgetouwen kon bedienen! Daar kon de thuiswever niet tegen op.