Uitschoolhoeve Oevel - #52

De abdij werkte nauw samen met de pachters van de meer dan 100 hoeves die ze verhuurde. De abdij bouwde de hoeves, stond in voor herstellingen en zorgde voor goed zaaigoed. De paarden en het vee waren waarschijnlijk gemeenschappelijk bezit van de abdij en de pachter. De pachters werden bijgestaan met raad en daad. Die samenwerking verzekerde een goede opbrengst.

Bouwperiode: 13e eeuw |  locatie in het museum: Kempen