Pastorij Schriek - #55

Op het platteland was de pastoor een van de belangrijkste figuren in het dorp. Hij was een vooraanstaand en geleerd man met veel gezag. Naast religieuze taken, zoals de mis opdragen, sacramenten toedienen en catecheselessen organiseren, vervulde hij ook maatschappelijke taken zoals zieken- en armenzorg. Hij was ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de parochieregisters, waarin doopsels, huwelijken, begrafenissen, … werden genoteerd.

Bouwperiode: 18e eeuw |  locatie in het museum: Kempen

Wagenhuis

Bouwperiode: 19e eeuw

meer informatie

Paardenstallen

Bouwperiode: 20e eeuw

meer informatie