Langgevelhoeve Helchteren
Langgevelhoeve Helchteren - #41

Bouwperiode: 19e eeuw | Afkomstig van: Helchteren | Naar Bokrijk gekomen in: 1955 | locatie in het museum: Kempen

Het gebouw en zijn verleden

Naast de meerledige boerderij komt ook de langgevelhoeve vaak voor in de Kempen: de voornaamste functies (woonhuis, stal en schuur) zijn hierbij onder één dak verenigd. De boerderij werd in 1815 gebouwd, zoals blijkt uit de datum in de haard balk, waarin meermaals data, spreuken of initialen van de bouwers werden gekapt. De draaipaal in het 'huis' maakt de bediening van de troggen mogelijk, die in het 'huis' zijn ingebouwd.

Nieuw samengestelde gezinnen

Het nieuw samengestelde gezin is niets nieuws. Tot aan de 19e eeuw kwam dat vaak voor. Door de hoge sterftecijfers werden veel mensen op jonge leeftijd weduwe of weduwnaar. Alleen rondkomen was moeilijk, dus hertrouwden zij. Heel wat volwassen kinderen bleven bij hun ouders inwonen omdat een eigen huishouden te duur was. Ook in deze boerderij woonden meerdere generaties samen.

Laat trouwen als anticonceptie

De moeder van Roos Vliegen was 28 jaar toen ze trouwde. Dat was niet uitzonderlijk. Laat trouwen werd gezien als een vorm van geboortebeperking. Vanaf de 19e eeuw werden de gezinnen groter, vooral door een dalende kindersterfte. Op het platteland bleven kinderen lang thuis wonen. Een kwart van de mensen huwde zelfs nooit. Zij bleven bij ouders, broers of zussen inwonen. In 1916 werd deze hoeve bewoond door Roos Vliegen en haar broer Helm, hun moeder, Roos’ echtgenoot en hun zoon. Toen Roos’ echtgenoot en zoon stierven, bleven Roos en Helm als laatste bewoners over.

Een oven delen?

Heb je in het museum al bakovens gezien? Die zien er anders uit dan de oven op dit erf. Deze bakoven uit Zonhoven staat namelijk niet in een bakhuis. Zoals je op dit erf kunt zien, werd de oven soms vlak naast de weg gezet. Misschien deed men dat zodat meerdere gezinnen er gemeenschappelijk gebruik van konden maken