Kapel van de 'Natte Bampt' Zepperen
Kapel van de 'Natte Bampt' Zepperen - #16

Bouwperiode: Midden 15e eeuw | Afkomstig van: Zepperen | Naar Bokrijk gekomen in: 1968 | locatie in het museum: Haspengouw

Het gebouw en zijn verleden

Deze eenbeukige, laatbarokke kapel werd herbouwd in 1736. Vroeger behoorde dit gebouw tot het klooster van De Bogaarden te Zepperen bij Sint-Truiden. Het interieur stamt ook uit de 18de eeuw; zowel het altaar als de preekstoel zijn afkomstig uit de kerk van Erpekom. De oude grafkruisen op het kerkhof werden uit verschillende Haspengouwse dorpen samengebracht.

Kerkhofmuur

Belangrijke personen werden tot 1784 vaak in een kerk of kapel begraven. Gewone mensen kregen een plaats in de tuin van de kerk: het kerkhof. Rond het kerkhof stond steeds een muur of omheining. Daarbinnen was de grond gewijd. Misdadigers kregen er een soort asielrecht. Ze konden er bijvoorbeeld niet worden gearresteerd. De omheining moest ook het vee weghouden.

Heiligenverering, 24/24 en 7/7

Zie je het beeld van Sint-Antonius van Egypte achter het rechtse raam? In de balk eronder zit een gleuf. Die gleuf diende om offergeld te doneren. Zo konden mensen altijd een offer achterlaten en het heiligenbeeld zien, ook als de kapel gesloten was. Via de gleuf komt het geld in een offerblok terecht. Om zich te behoeden voor allerlei onheil, vereerden gelovigen heiligen. Ze baden, brandden kaarsen en brachten geldoffers. Elke heilige had zijn specialiteit. Deze kapel van de ‘Natte Bampt’ was aan Sint-Antonius van Egypte gewijd. De heilige Antonius moest mensen en hun vee beschermen tegen besmettelijke ziektes.

Zwijgen en luisteren

Een groot deel van de misviering stond de pastoor met zijn rug naar de mensen. Bovendien sprak hij tijdens de misviering Latijn, een taal die dorpelingen niet begrepen. Tijdens de preek sprak de pastoor wel Nederlands. Daarin vertelde hij hoe gelovigen zich moesten gedragen. Hij leerde de dorpelingen immers niet enkel over het geloof, maar gaf ook zijn mening over leefgewoonten, relaties, ontspanning, …