Skip to main content
Bergschuur Lo

Bergschuur Lo (opnamelocatie De Repair Shop)

Building details

Constructie periode

18e eeuw

Regio

Oost- en West-Vlaanderen

Afkomstig van

Lo

Kwam naar Bokrijk in

1957

Restauratie info

Gerestaureerd, vanaf juni 2018

Gebouw type

Historisch gebouw

Intro

In de West-Vlaamse polders is de bergschuur, de 'Mikke', een van de belangrijkste schuurvormen in de 18de eeuw. Op een van de balken staat volgende tekst: '1719 deze meck behoort toe aen d'abdij van Loo'.
De schuur fungeerde als opnamelocatie voor 'De Repair Shop'.

Foto's van het gebouw

[placeholder]

Het gebouw en zijn geschiedenis

Bedrijvigheid op het boerenerf

De gebouwen op dit erf illustreren samen de bedrijvigheid op een druk boerenerf. In het ‘rossekot’ uit Lampernisse werd, onafhankelijk van water of wind, op paardenkracht graan gemalen, haver geplet en boter gekarnd. Het paard of ‘ros’ wandelde toertjes rond de centrale as, die de molens en de karnton in beweging zette. In het zwingelkot uit Leisele werd vlas verwerkt. In de vierkante bergschuur met piramidedak uit Lo stonden de dieren en werd het graan bewaard. In het wagenkot uit Ardooie stonden de voertuigen.

De bergschuur uit Lo maakte deel uit van de abdij in Lo. Het gebouw dateert wellicht van het begin van de 17e eeuw en bevond zich oorspronkelijk in de Hogebrugstraat 32. Een opschrift op een stijl naast de dorsvloer verwijst naar een bouwdatum en eigenaar: 1715 Dese meck(e) behoortr (e)oe aen dab(dy) (v)an loo. Dit type bergschuur – ook wel ‘mikke’ genaamd – is een van de belangrijkste schuurvormen in de 18e eeuw in de West-Vlaamse polders. Deze schuren hebben vaak een vierkante plattegrond onder een piramidevormig dak. Koestallen zijn doorgaans ingebouwd in de schuur. Het dak reikt heel laag om te beletten dat de wind het dak zou optillen. Deze schuur heeft dringende herstelwerkzaamheden nodig. Sommige planken zijn sterk verbogen, andere vertonen houtaantasting of gaten. Het overzicht van de restauratie vind je op de pagina over het Woonhuis Hoogstade.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief