21/11/2018

Naar waarde geschat?

Dé basis voor een verantwoord en duurzaam erfgoedbehoud en -beheer is het waarderen van erfgoed. De waarde van agrarisch erfgoed is echter niet objectief te meten, vermits dit verandert naargelang de wijziging van het tijdsbeeld. Vanuit verschillende invalshoeken geven we een andere betekenis en waarde aan erfgoed. Daarom is het van belang om participatief te waarderen en alle belanghebbenden aan het woord te laten. ‘Naar waarde geschat. Een integraal waarderingstraject voor vier agrarische erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel’ is een samenwerking tussen CAG, Texture Kortrijk, Bokrijk, Jenevermuseum Hasselt en het Museum van de Belgische Brouwers Brussel.

In een eerste fase van het project werden de geselecteerde collectiestukken uit het agrarisch erfgoed geregistreerd, gefotografeerd en werd de inventarisatie op punt gesteld. In een tweede fase werd er geluisterd naar de stem van belanghebbenden. Dit zijn personen of groepen die een bijzonder belang hechten aan de specifieke (deel)collectie of aan bepaalde objecten. Ook de bezoekers van het Openluchtmuseum werden betrokken en ook zij konden hun stem uitbrengen op een selectie van collectiestukken op het pas gerestaureerde erf van Abele.

Er werden maar liefst 254 stemmen uitgebracht door de museumbezoekers. Het 'winnende' collectiestuk is de imposante trijzelmolen, een molen die gebruikt werd om het zaad of het graan dat door een dorsmachine of door de vlegel is gedorst, zuiver te maken. Dit stuk landbouwalaam vertoeft sedert 1955 in Bokrijk en valt te dateren tussen 1880 en 1920. Opmerkelijk is dat in totaal 42,12% van de stemmen uitging naar de groep trijzelmolens. Bezoekers hebben hierbij vooral bewondering voor de techniek van weleer om 'het kaf van het koren te scheiden' en er werd regelmatig een link gelegd met de initiatieven rond het vakmanschap Brood dat je kan terug vinden op het erf van Meeuwen in het museumdeel Kempen.

De stemmingsresultaten worden meegenomen in de expertenwaardering van deze bijzondere collectie. Een overzicht van de objecten en de bijhorende resultaten!

Tekstvak: 19.29%

B.1974.00654

Trijzelmolen

1901 - 1950

Houten kast met schoepenas en zeven waar doorheen het te zuiveren graan wordt geblazen.

 

Tekstvak: 12.99%

B.1957.00697

Beerploeg of binet

1850 - 1900

Door het lastdier getrokken werktuig voor het aanaarden van gewassen in rijen.

Tekstvak: 22.83%

B.1955.00555

Trijzelmolen

1880 - 1920

Houten kast met schoepenas en zeven waar doorheen het te zuiveren graan wordt geblazen.

 

Tekstvak: 3.94%

A.2014.00107

Aanaardploeg

1901 - 1950

Door het lastdier getrokken werktuig voor het aanaarden van knolgewassen in rijen.

 

Tekstvak: 5.91%

B.2003.00828

Eg

1880 - 1940

Door het lastdier getrokken sleepwerktuig voor het verkruimelen van grond.

Tekstvak: 6.69%

B.1974.00639

Voetploeg

1901 - 1950

Door het lastdier getrokken eenscharige rechtskerende rondgaande voetploeg.

Tekstvak: 7.87%

B.2000.00191

Kruiwagen

1901 - 1950

Eenwielig voertuig met open laadvlak gemaakt uit latten voor het vervoer van lasten.

Tekstvak: 3.15%%

B.2003.00446

Eg

1901 - 1950

Door het lastdier getrokken sleepwerktuig voor het verkruimelen van grond.

Tekstvak: 17.32%

B.1958.00964

Kruiwagen

1880 - 1940

Eenwielig voertuig met open laadvlak voor het vervoer van lasten.