Skip to main content
Biobased

TALK – OUDE TECHNIEKEN x NIEUWE MATERIALEN DOOR BIOBASED CREATIONS

Voor deze Talk nam Lucas de Man, directeur van Biobased Creations en Nieuwe Helden, ons mee naar de toekomst van ecologisch bouwen en wonen in de Campus van het Vakmanschap. Biobased Creations, een creatieve studio gespecialiseerd in installaties, projecten en storytelling over de overgang naar een duurzame en circulaire wereld, stond centraal.

De studio, o.a. bekend van hun project "The Exploded View Beyond Building", belichtte de cruciale rol van biobased materialen en circulaire bouwmethoden in het creëren van een eerlijk en duurzaam ecosysteem voor mens en natuur. Het doel? Een toekomst waar circulair en biobased bouwen de norm is, zelfs op grote schaal.

"The Exploded View Beyond Building" is een tentoonstelling in de vorm van een huis, volledig ontworpen en vervaardigd uit meer dan 100 natuurlijke bouwmaterialen. Deze materialen, afkomstig uit voeding, water, aarde, en zelfs onze eigen woonomgeving, werden gepresenteerd als "materialen van vandaag, morgen en overmorgen". Door het huis te betreden, konden bezoekers niet alleen zien en voelen, maar zelfs ruiken aan de innovatieve materialen die de basis vormen van dit circulaire bouwproject. Lucas bracht een miniatuurversie mee naar de Campus, waarmee de aanwezige gasten kennis maakte met de materialen.

Maar Biobased Creations werkt niet in isolatie. Ze zijn onderdeel van een breder netwerk van ontwerpers, bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, overheden, kennisinstituten en kunstenaars, verenigd onder de noemer 'The Embassy of Circular & Biobased Building'. Samen streven ze naar nieuwe perspectieven voor duurzaam bouwen en wonen, gedreven door onderzoek naar hoogwaardige biobased materialen en circulaire bouwmethoden.

Lucas benadrukte ook de urgentie van deze transitie in het licht van de vele uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. Van klimaatcrisis tot groeiende ongelijkheid en toenemende onzekerheid. Circulair en biobased bouwen biedt niet alleen een oplossing voor deze problemen, maar ook een bron van hoop en inspiratie.

De Talk bood een diepgaand inzicht in de vele mogelijkheden van biobased materialen, van rioolafval omgezet in bouwstoffen tot algen die CO2 omzetten in zuurstof. Het gaat niet alleen om het bouwen van huizen, maar om het creëren van een nieuw ecosysteem waarin natuurlijke materialen en processen centraal staan.

Een ander fascinerend aspect dat werd belicht, was de rol van vakmanschap en ambachtelijke expertise in deze transitie. Hierbij werd verwezen naar het Openluchtmuseum Bokrijk, dat niet alleen het verleden, maar ook de toekomst van bouwen en wonen belichaamt door traditionele ambachten te combineren met moderne technologieën. “De problemen van nu waren ooit oplossingen”, vertelde Lucas.

De boodt Talk een inspirerende blik op de toekomst van bouwen en wonen, gedreven door innovatie, samenwerking en een diep respect voor de natuur. Het is duidelijk dat de weg naar een circulaire en duurzame wereld niet alleen haalbaar is, maar ook vol potentieel om onze samenleving te transformeren voor de komende generaties.

Meer info: Biobased Creations - Biobased Creations

Schrijf je in voor de nieuwsbrief