Skip to main content
BKRK bier expo

Historische bier brouwen: de meester

Meesterbrouwer Stefaan aan het woord.

Meesterbrouwer Stefaan Huybrechts stapte samen met leerling Maarten Houbregs in een meester-leerlingtraject om zijn kennis en kunde van het brouwproces door te geven zodat het nooit verloren gaat. Dat brouwproces verloopt op de ambachtelijke manier, gebaseerd op het historisch vakmanschap. Hierbij is het duurzaamheidsaspect belangrijk omdat de brouwers het korte ketenprincipe toepassen en werken met lokale grondstoffen. Stefaan en Maarten borgen samen dit immaterieel cultureel erfgoed. Zo inspireren ze tegelijkertijd ook andere vakmensen die ambiëren in te stappen in een meester-leerlingtraject.

Vakmanschap en didactiek

Al meer dan 20 jaar is Stefaan actief als brouwer met ambachtelijke technieken en dit zowel in de hobbysfeer als in bijberoep. Zo kan je Stefaan regelmatig terugvinden in museumbrouwerij Het Paenhuys als brouwer van BKRK Bier, waar meermaals per jaar brouwdagen worden georganiseerd. Als hoofdberoep is Stefaan leerkracht elektrotechniek. Zijn didactische skills combineert hij met zijn vakkennis over het brouwproces. Zo is hij docent microbrouwen bij SyntraPXL en bij vzw Gilde Demerdal. Die didactiek is ook terug te vinden in de vakmanschapsbeurs rond het ambachtelijk brouwen, waar Stefaan leerling Maarten de kneepjes van het vak leert. Bokrijk zorgde voor de match tussen meester en leerling bier brouwen. De twee brouwers leerden elkaar kennen tijdens de brouwdagen in Bokrijk en raakten gemotiveerd om een beurs aan te vragen tijdens één van de infosessies over de vakmanschapsbeurzen in het Kasteel van Bokrijk. Inmiddels rondden Stefaan en Maarten hun traject af.

Passie, het sleutelwoord

Voor Stefaan is vakmanschap een passie: “Het is leren uit het verleden en toepassen in de toekomst. Het is ook het pure van het ambacht, het menselijke. Vakmensen inspireren nog altijd.” Ook in de kennisoverdracht zelf legt Stefaan de nadruk op die passie, hetgeen hij als een onmisbare eigenschap ziet bij de leerling. Dat vormt het beginpunt. Als de passie en de wil om te leren goed zit, kan de rest van het traject van start gaan. Samen met Maarten doorliep Stefaan een traject van theoretische kennis tot uitvoeren in de praktijk, op allerlei locaties in binnen- en buitenland.

Schrijf je in!

Geprikkeld? Alle info over de beurzen en inschrijven kan via Departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

Tip van de meesterbrouwer

“Voor laaggeschoolden is er soms een angst om aan de aanvraag te beginnen. Deze angst is onterecht, aangezien ze vaak een heel stevige bagage hebben rond een vakmanschap. Aan hen geef ik dan ook de tip mee om gebruik te maken van begeleiding op maat. Voor deze begeleiding is er in Vlaanderen een sterk netwerk van dienstverleners die advies aanbieden rond het aanvragen van een vakmanschapsbeurs, waaronder Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed."

Schrijf je in voor de nieuwsbrief