Skip to main content
Erfgoedweken OKAN-klas

Bokrijk leest samen met OKAN- en LIGO-klassen

Magda

Verhalen kunnen troost bieden en verbinding creëren. Met dat principe in het achterhoofd ontwikkelden we voor de Erfgoedweken een verhaal rond thuisgevoel.

Magda's verhaal

In het kader van een voortraject rond de museale invulling van de Langgevelhoeve uit Helchteren in het Openluchtmuseum, stootten we op het verhaal van Magda Horvath, een Hongaarse vluchtelinge die in datzelfde gebouw tijdens het interbellum een nieuwe thuis probeerde te vinden. Met ‘Een thuis voor Magda’ werkten we - met dank aan Magda's familie - een laagdrempelig verhaal uit gebaseerd op haar persoonlijke ervaringen. 

Taal en thuisgevoel

Tijdens de Erfgoedweken lezen we Magda's verhaal voor in Limburgse OKAN-klassen en LIGO-klassen, en reflecteren we samen met de leerlingen over wat een thuis voor hen betekent en of zij in België een thuisgevoel ervaren. 

We inspireren leerlingen niet alleen met erfgoed, door samen met hen te lezen, bieden we hen een taaloefenkans en hopen we het leesplezier aan te wakkeren.

Qua taal is het laagdrempelig opgesteld, en toch heel mooi verwoord. Er kwamen ook nieuwe woorden zoals ‘spannend’ en ‘heimwee’ aan bod. Het is heel fijn om te zien hoe onze leerlingen zich herkennen in Magda’s verhaal. Het interactieve lezen nodigt ook uit om hun eigen verhaal te vertellen. Daaruit bleek dat veel leerlingen uit onze OKAN-klas hun oorspronkelijke thuisland missen, al waren er ook die zich al meer thuis voelden in België, of die andere zaken als thuis beschouwden, zoals vrienden of familie.

Dorothy Put, leerkracht OKAN-klas VIIO Tongeren

De  verhalenbundel ‘Verhalen om samen te lezen’ is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en kwam tot stand in nauwe samenwerking met verschillende erfgoedorganisaties en Ilona Plichart, expert samenlezen met NT2-cursisten. De illustraties zijn van de hand van Elena Molinari.

Zelf lezen? De volledige verhalenbundel kan je downloaden via Verhalen om samen te lezen | FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

Schrijf je in voor de nieuwsbrief