Skip to main content
Vakmanschap - houtbewerking

Aanbod Vakmanschap & Erfgoed

Vakmanschap & Erfgoed heeft als doel het versterken en zichtbaar maken van vakmanschap en het immaterieel cultureel erfgoed ervan in Vlaanderen.

Vakmanschap - Kuipen

Dienstverlening

Adviseren en promoten

Als landelijke organisatie zetten we initiatieven van cultureel-erfgoedorganisaties en vakmensen graag in de kijker. Dit doen we door o.a. het in kaart brengen van de verschillende actoren in het werkveld en hen met elkaar in contact te brengen zoals bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Match Making Day.

Daarnaast adviseren we betrokken partijen rond de thema’s ‘hout’ en ‘historische restauratietechnieken met betrekking tot landelijke architectuur’. Zo verlenen we onze expertise in het opmaken van dossiers, bij het uitwerken van opleidingen of helpen we graag verder bij specifieke vragen.

Heb je zelf een vraag of wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten?

Vakmanschap

Documenteren en borgen

Documenteren en borgen

Vakmanschap & Erfgoed zet actief in op het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap in Vlaanderen. Dit doen we niet alleen op projectbasis, maar we ondersteunen ook actief vragen uit de sector. Hiervoor volgt Vakmanschap & Erfgoed de 2003 UNESCO Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Vakmanschap - houtbewerking

Projecten

Onze onderzoeksprojecten

Naast verschillende borgingstrajecten, voert Vakmanschap & Erfgoed ook onderzoek rond immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief