Skip to main content
Vakmanschap

Project ‘Focus Vakmanschap’

‘Focus Vakmanschap’ is een meerjarig project (2021-2023) dat Vakmanschap & Erfgoed samen met de partners uit het Domeinnetwerk Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) zal realiseren, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Het doel van ‘Focus Vakmanschap’ bestaat enerzijds uit het ontwikkelen van een methodologie en toolbox voor het documenteren, delen en activeren van het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap in Vlaanderen. Anderzijds werken we 10 vakmanschappen uit als testcasussen op basis van deze methodologie, die we gaandeweg verfijnen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief