Skip to main content
campagnebeeld BKRK-award #Vlechttechniek

Reglement BKRK-award #Vlechttechniek

De BKRK award heeft als doel creatieve talenten en vakmensen uit te dagen, te ondersteunen en te begeleiden in hun weg naar ondernemerschap. We zijn op zoek naar de ondernemende vakman/vrouw van morgen die met zijn/haar expertise openstaat voor innovatie en relevantie in de toekomst.
 

Missie
De wedstrijd toont en lauwert zowel de nationaal als internationaal ondernemende creatieveling die vanuit zijn/haar expertise een product ontwikkelt. Het ontwerp is vanuit een historisch vakmanschap ontstaan met een duidelijke link naar Bokrijk als inspirerende voedingsbodem. Het resultaat heeft een positieve impact op de economie en de samenleving. Dankzij de gedeelde visie van een professionele jury met belangrijke expertise in de sector, de officiële prijsuitreiking en totaal-uitstraling vormt de BKRK-award een essentieel onderdeel van de focus ‘vakmanschap’ binnen Bokrijk.

Organisatie
VAKlab is het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap is de organisator. VAKlab begeleidt makers, studenten, starters en ondernemers in het realiseren van dromen en ambities. Samen met partners versterken en ontwikkelen ze hedendaags vakmanschap als een meerwaarde voor de economie en andere sectoren.

Gezien de nadruk van de wedstrijd ligt op vakmanschap en ondernemerschap is Flanders DC een niet te missen partner. Flanders DC is namelijk hét aanspreekpunt in Vlaanderen dat inzet op creatief en toekomstgericht ondernemerschap binnen design en mode. Samen met hen kan VAKlab vakmensen die willen doorgroeien naar een onderneming de gepaste begeleiding garanderen. 

 1. Wedstrijdvraag

De BKRK-award #vlechttechniek legt de focus op het vakmanschap ‘vlechttechniek’.
We benaderen dit vakmanschap vanuit het heden gebaseerd op technieken uit het verleden, gekoppeld aan innovatie en relevantie.

 • Het product vertegenwoordigt authentiek vakmanschap in gebruik, techniek, materiaal en duurzaamheid.
 • Het product wordt ontwikkeld vanuit een hedendaagse en/of innovatieve relevantie.
 • Het product moet een economische meerwaarde genereren en maakt van de indiener een potentiële ondernemer.

Er is tijdens het traject ruimte voor exploratie met diverse experten.
We zoeken niet enkel decoratieve objecten maar ook producten waar er met aloude vlechttechnieken out-of-the-box wordt gedacht. De gebruikte materialen en technieken behoren tot de creatieve vrijheid van de indiener.

 1. Deelname

De deelname staat open voor producten die voldoen aan de punten die worden omschreven in 1. Wedstrijdvraag en worden getoetst aan de criteria in 4. Beoordeling.

Deelnemers kunnen met meerdere producten inschrijven. Per deelname moet er een apart inschrijvingsformulier worden ingediend.

Inschrijven betekent dat de deelnemer zich automatisch akkoord verklaart met de bepalingen in dit reglement. Elke inzending die niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement wordt uitgesloten van deelname. Inschrijven kan online van 23/01/2023 tot en met 28/05/ 2023, 23.59 u op de website: BKRK-award | Bokrijk

De inzending gebeurt op de voorgeschreven wijze, volledig en binnen de gestelde termijn. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt, is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.

De deelnemer verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De deelnemer verklaart ook dat hij/zij met het deelnemend product geen inbreuk maakt op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk,  model of andere rechten. Het product voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.

Communicatie en events gebeuren in het Nederlands, indienen van dossiers kan in Nederlands of Engels. 

Deelnemers verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de contactmomenten tijdens de wedstrijd. Deze data zijn terug te vinden onder punt 5. Verloop van de wedstrijd

 1. De jury en coaches

De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen hun vakgebied:

 • Sep Verboom: ontwerper en oprichter van Livable Platform, een ontwerp- en onderzoeksplatform dat vorm geeft aan een toekomstbestendige benadering tussen mens, omgeving en maatschappij. 
 • Coralie Claeys: CEO van meubelmakerij  Vincent Sheppard, internationaal bekend om de ‘Lloyd Loom’- meubelen. Het bedrijf met een ecologische mindset exporteert vandaag de dag naar meer dan 50 landen. 
 • Pascal Cools: directeur Flanders DC, Flanders DC is het Vlaamse design- en modecentrum en werkt aan sterk toekomstgericht ondernemerschap in de design- en modesector
 • Veerle Windels: een gedreven journaliste met meer dan dertig jaar ervaring. Met verschijningen in nationale en internationale publicaties gaat ze altijd voor het verhaal achter de schermen. 

De experten die mee instaan voor het delen van kennis zijn:

 • Alexander Marinus: oprichter van Hey Jute en multidisciplinaire ontwerper met een sterke interesse in de relatie tussen cultuur, samenleving en natuur.
 • Esmé Hofman: internationaal gerenommeerd allround vlechtwerk vormgeefster. Ze adviseert musea, verzamelaars, designers en particulieren bij restauratie, reparatie en constructie van bijzonder vlechtwerk. 

Coaching tijdens de zomermaanden (juli, augustus, september): 

De jury wijst per inzending twee coaches toe die samen met de indiener individueel de inzending verfijnen. De coaches worden op een later moment in de wedstrijd bekend gemaakt.

 1. Beoordeling

De inzendingen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:

 • Duurzaamheid en innovatie
 • Creativiteit
 • Vakmanschap en techniek
 • Ondernemerschap - economisch potentieel 
 • Storytelling 

De ingezonden producten mogen niet gecommercialiseerd zijn of worden voor januari 2024.

 1. Verloop van de wedstrijd

Eerste jurymoment: 12 juni van 10u tot 13u waar de juryleden beslissen welke 10 inzendingen weerhouden worden. De deelnemers zijn niet toegelaten op dit jurymoment.
Ten laatste 13 juni worden al de deelnemers én 10 geselecteerden op de hoogte gebracht per mail van de selectie van de jury.

Meet en greet: 26 juni van 10u tot 16u in de Campus van het Vakmanschap in Bokrijk. Hier krijgen de geselecteerden de kans om te spreken met de jury en de experten. 

Zomermaanden (juli, augustus, september): de geselecteerden krijgen de tijd om hun project volledig te finetunen in functie van de gekregen feedback. Er worden coachingmomenten voorzien met coaches (2 x 2u) om te overleggen in functie van de beoordelingspunten (zie 4. Beoordeling). 

Tweede jurymoment: 9 oktober van 10u tot 18u in de Campus van het Vakmanschap in Bokrijk.  Hier krijgen de 10 geselecteerden elk 30' de tijd om hun prototype voor te stellen aan de jury. De manier hoe het product op de markt gebracht wordt speelt mee in de beoordeling. 

Aan het einde van de dag, nadat alle deelnemers hun prototype hebben voorgesteld, kiest de jury 3 genomineerden. De 3 genomineerden worden ten laatste 15 oktober 2023 verwittigd. De beslissingen van de jury zijn bindend. De genomineerden verbinden zich tot alle discretie over de selectie totdat Bokrijk de genomineerden heeft bekend gemaakt.

 1. De uitreiking en het slotevent                            

De winnaar van de BKRK-award #Vlechttechniek zal op 24 oktober 2023 bekendgemaakt worden op het slotevent en krijgt een plaats op WONDER Kortrijk Creativity Festival.         

 1. Prijs

10 geselecteerden

 • Meet en greet met de juryleden en experten op 26 juni 2023.
 • Individuele coaching tijdens de maanden juli, augustus en september met coaches (2 x 2u)
 • Professionele foto’s vrij voor eigen gebruik
 • Deel uitmaken van een netwerk met gelijkgezinden 
 • De 10 geselecteerden worden opgenomen in een publicatie over de BKRK-award
 • Uitnodiging voor het exclusieve slotevent op 24 oktober 2023

3 genomineerden

 • Video waarin het product wordt voorgesteld, vrij voor eigen gebruik 
 • Tentoonstelling  en receptie tijdens het WONDER Kortrijk Creativity Festival (19 oktober - 5 november 2023)
 • Aanwezigheid op verschillende plaatsen waaronder de Campus van het Vakmanschap
 • Podiumplaats op het slotevent

Winnaar  

 • Uitgelicht persbericht 
 • Verschijning in de media
 • Voorstelling van het product op het exclusief slotevent 
 • Individuele coaching tijdens een etentje met Sep Verboom en Coralie Claeys na het traject.
 1. Communicatie                                                                                                                                 

Bokrijk staat in voor de communicatie van de BKRK-award. Door ons breed netwerk betrekken we de verschillende partners hierbij om een (inter)regionaal bereik te hebben.  Maar ook de deelnemers zijn een belangrijke schakel in de communicatie.

Om deelnemers de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk “buzz” te creëren rondom hun indiening kunnen zij steeds tekst- en fotomateriaal van deze award bekomen via onze online kanalen.

De 10 geselecteerden ontvangen van de organisatie professioneel fotomateriaal (zie 7. Prijs) van hun eigen product. Deze zijn vrij voor eigen gebruik.  Er volgt een publicatie met de 10 geselecteerden en ze zullen een podium krijgen tijdens het slotevent. 

De 3 genomineerden worden na het tweede jurymoment professioneel gefotografeerd en gecapteerd in video (zie 7. Prijs). Bovendien verschijnen ze in de verschillende communicatiekanalen over de BKRK-award, zowel offline als online. 

 1. Aansprakelijkheid                                                                                                                              

De deelnemer is verantwoordelijk voor het vervoer, de verpakking en de eventuele bijhorende kosten hiervan naar VAKlab.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan het ontwerp die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.

 1. Ter beschikking stellen concepten 

De 3 genomineerden krijgen de kans om hun werk te presenteren op diverse plaatsen waaronder WONDER Kortrijk Creativity Festival en de Campus van het Vakmanschap op voorwaarde dat ze het product kosteloos en tijdelijk ter beschikking stellen. Bokrijk zal instaan voor de benodigde verzekering(en). Hetzelfde geldt voor andere mogelijke toonmomenten. 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief