Skip to main content
reglement

Reglement BKRK-award #Smaak

De BKRK-award heeft als doel creatieve talenten en vakmensen uit te dagen, te ondersteunen en begeleiden in hun weg richting ondernemerschap. Met de BKRK-award zijn Bokrijk en VAKlab op zoek naar de innovatieve ondernemende vakmens van morgen, die met zijn expertise open staat voor innovatie en relevantie in de toekomst.

Missie BKRK-award
De wedstrijd toont en lauwert zowel de nationaal als internationaal ondernemende creatieveling die vanuit zijn/haar vakmanschapsexpertise een product ontwikkelt. Het ontwerp is vanuit een vakmanschap ontstaan met een duidelijke link naar Bokrijk als inspirerende voedingsbodem. Het resultaat heeft een positieve impact op de economie en de samenleving. Dankzij de gedeelde visie van een professionele jury met belangrijke expertise in de sector, de officiële prijsuitreiking en totaal-uitstraling vormt de BKRK-award een essentieel onderdeel van de focus ‘vakmanschap’ binnen Bokrijk.

Organisatie 
Bokrijk
Bokrijklaan 1, 3600 Genk

Partners
Flanders DC en Knack Weekend 

Gezien de nadruk van de wedstrijd ligt op vakmanschap en ondernemerschap is Flanders DC een niet te missen partner. Samen met hen kan VAKlab vakmensen die willen doorgroeien naar een onderneming de gepaste begeleiding garanderen.
Knack Weekend is onze communicatiepartner. Waarom? Dat spreekt voor zich: zij begeven zich op de grens van kunst en design en dragen vakmanschap en authenticiteit hoog in het vaandel.

 • Bokrijk is de organisator;
 • Flanders DC is partner omdat ze hét aanspreekpunt in Vlaanderen zijn dat inzet op creatief ondernemerschap;
 • Knack Weekend is onze communicatiepartner.

Wedstrijdvraag
De BKRK-award #Smaak legt de focus op vakmanschap en ondernemerschap. We zijn op zoek naar een product of dienst dat de smaakbeleving naar een hoger niveau tilt.

 • Het product/dienst vertegenwoordigt authentiek vakmanschap in gebruik, techniek, materiaal en duurzaamheid.
 • Het product/dienst wordt ontwikkeld vanuit een innovatieve en hedendaagse relevantie.
 • Het product/dienst moet een economische meerwaarde genereren en maakt van de indiener een ondernemer.

We zoeken geen recepten of bereidingswijze van voedingsmiddelen, wel authentieke producten of diensten die de smaakbeleving ondersteunen. De gebruikte materialen en technieken behoren tot de creatieve vrijheid van de indiener.

Deelname
De deelname staat open voor producten of diensten die voldoen aan de criteria die worden omschreven in punt 1 van het reglement.

Deelnemers kunnen met meerdere producten of diensten inschrijven. Per deelname moet er een apart inschrijvingsformulier worden ingediend.

Inschrijven betekent dat de deelnemer zich automatisch akkoord verklaart met de bepalingen in dit reglement. Elke inzending die niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement wordt uitgesloten van deelname.

De inzending gebeurt op de voorgeschreven wijze, volledig en binnen de gestelde termijn. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.

De deelnemer verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De deelnemer verklaart ook dat hij/zij met het deelnemend ontwerp geen inbreuk maakt op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk,  model of andere rechten. Het product of project voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.

Communicatie, events en het indienen van dossiers gebeurt in het Nederlands, coaching kan indien gewenst wel in het Engels gebeuren.

1. De jury en de beoordeling
De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen hun vakgebied:

 • Pascale Naessens: culinair auteur, keramiste en creatieve ondernemer en in 2020 de best verkopende auteur in Vlaanderen;
 • Tim Van Steenbergen: modeontwerper en creatief ondernemer;
 • Amélie Rombauts: designcoördinator Knack Weekend met een eeuwige honger naar goede, inspirerende verhalen;
 • Pascal Cools: directeur Flanders DC, het aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector.

De inzendingen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:

 • Duurzaamheid en creativiteit
 • Innovativiteit
 • Ondernemerschap
 • Pers en communicatie - storytelling
 • Trends - voeling met de markt
 • Presentatie

De ingezonden producten of projecten mogen niet gecommercialiseerd zijn of worden voor september 2022.

Verloop van de wedstrijd
Van 22/02/2022 tot en met 21/04/2022, 23.59 u. online inschrijven op deze website www.bokrijk.be.  

2 mei 22: Eerste jurymoment zonder de deelnemers. Hier worden 10 inzendingen weerhouden. Ten laatste 4 mei 2022 worden alle deelnemers op de hoogte gebracht per mail van de selectie van de jury.

13 juni 2022 van 11 uur tot 17 uur: meet en greet bij VAKlab in Bokrijk. De 10 geselecteerden krijgen de kans te spreken met de jury en de coaches.

27 juni 2022 van 10-18 uur: tweede jurymoment bij VAKlab in Bokrijk. Hier krijgen de tien geselecteerden elk 30 minuten de tijd om hun businessmodel, eventueel met bijhorend prototype, voor te stellen. De jury kiest drie genomineerden. De drie genomineerden worden nog diezelfde dag verwittigd.

De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.

In de maanden juli en augustus loopt er een tentoonstelling met de producten van de tien geselecteerden en dus ook de drie genomineerden in Bokrijk.

Van 1/7/22 tot en met 31/8/22 23u59 is er een online stemming voor de drie genomineerden. De uitslag van de jury telt mee voor 80% van het eindresultaat, de overige 20% kan worden verdiend via een publieksstemming.

2. De uitreiking en het slotevent
8/9/22 van 19-22 uur Slotevent: Alle deelnemers aan de BKRK-award #Smaak 2022 worden uitgenodigd voor het slotevent in het bijzijn van de voltallige jury. Hier wordt de winnaar van de BKRK-award #Smaak bekendgemaakt.

3. Communicatie
Om u als deelnemer de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk “buzz” te creëren rondom uw indiening kan u steeds tekst en foto materiaal bekomen via onze online kanalen.

De tien geselecteerden ontvangen van de organisatie het professioneel fotomateriaal genomen door fotograaf Luc Daelemans van Frozen Moments tijdens de meet en greet. Dit mag vrijblijvend gebruikt worden door de tien geselecteerden.

De drie genomineerden worden na het tweede jurymoment professioneel gefotografeerd en gecapteerd in video en verschijnen in de verschillende communicatie-uitingen over de BKRK-award, zowel offline als online. De organisatie bezorgt deze beeldmaterialen aan de betrokken personen zodat ook zij dit beeldmateriaal kunnen gebruiken voor eigen doeleinden.

Tevens wordt dit beeldmateriaal breed ingezet in de communicatie van Bokrijk en zijn partners.

De drie genomineerden worden opgenomen in een advertentie in Knack Weekend.

4. Aansprakelijkheid
De deelnemer is verantwoordelijk voor het vervoer, de verpakking en de eventuele bijhorende kosten hiervan naar VAKlab.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan het ontwerp die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief