Restauraties

In 2017 is Bokrijk van start gegaan met een grootschalige restauratiecampagne in het Openluchtmuseum. 120 gebouwen worden over een periode van 5 jaar duurzaam gerestaureerd.

Op het terrein wordt alles in het werk gesteld opdat de bezoekers de vorderingen met eigen ogen kunnen volgen. Om die reden krijgen de werven in uitvoering een lage werfafsluiting. Je vindt hier ook informatie over de historiek van de huizen, hun typische kenmerken en over de geplande werkzaamheden en bouwtechnieken. Via enkele uitkijktorens kan je de werken vanuit de hoogte gadeslaan en viewmasters laten je het gebouw met andere ogen zien. Dakrestauraties en vakwerktechnieken zoals lemen en vitsen en worden op de werven in de praktijk getoond. Ook kan je zelf aan de slag! Een interactieve leemwand leert je hoe je kan lemen en vitsen en je ontdekt spelenderwijs het systeem van de pen-en-gatverbindingen.

De werken aan volgende gebouwen zijn reeds van start gegaan of vangen deze winter aan:

Woonhuis Poperinge - Abele (72)
Dit woonhuis stond oorspronkelijk in Poperinge. Volgens een opschrift werd het woonhuis in 1771 gebouwd. Omwille van zijn leeftijd is dit gebouw erg waardevol erfgoed. Bij de restauratie worden de lemen wanden en vloeren, de dakbedekking en de vakwerkstructuur gerestaureerd.
Meer informatie over de restauratie.

Kerk Erpekom (27)
De kerk werd in de 11e eeuw gebouwd en stond in Peer tot 1962. De buitenmuren en het dak hebben jarenlang weer en wind te verduren gehad. De dakpannen en slechte bak- en natuurstenen worden vervangen. De waardevolle muurschilderingen krijgen ook een opfrissing.
Meer informatie over de restauratie.

Schans met woning Beverlo (60)
Het woonhuis krijgt opnieuw varkensblazen in de ramen, zoals dat destijds gebruikelijk was.
Meer informatie over de restauratie.

Windmolen Mol-Millegem (38)
Tijdens de restauratie zal het houten schrijnwerk, dat is aangetast door zwammen, hersteld worden.
Meer informatie over de restauratie.

Schuur Mol-Sluis (37.2)
Deze driebeukige dwarsschuur in vakwerkbouw is gemaakt met technieken en materialen die typerend zijn voor de 18e en 19e eeuw. In de lemen wanden zijn er barsten en het houtwerk is beschadigd door vocht. De schrijnwerkers van Bokrijk zullen zelf de nodige restauraties uitvoeren op authentieke wijze.
Meer informatie over de restauratie.

Langgevelhoeve Heist-op-den-berg (53)
Dit is één van de oudst bewaarde vakwerkhuizen uit de Kempen. Tijdens de restauratie krijgen de lemen gevelbekleding, het buitenschrijnwerk en het metalen hang- en sluitwerk een grondige herstelbeurt. In het interieur worden onder meer de haard en de schouw onder handen genomen.
Meer informatie over de restauratie.

Breugelhoeve Vorselaar (37)
De schrijnwerkers van Bokrijk bouwden het woonstalhuis in 1962 in Bokrijk op met materiaal dat afkomstig was van 2 andere gebouwen. Tijdens de restauratie wordt het vakwerk hersteld en krijgen ook de metalen onderdelen de nodige aandacht.
Meer informatie over de restauratie.

Schuur Zuienkerke (67)
Het gebouw krijgt een nieuwe dakbedekking. Tijdens de werken wordt de indrukwekkende open houtstructuur tijdelijk opnieuw zichtbaar.
Meer informatie over de restauratie.

Molen Schulen (13)
De verrotte onderdelen zullen vervangen worden én de molen krijgt opnieuw zijn typisch uitzicht: de wieken worden toegevoegd!
Meer informatie over de restauratie.

Olieslagmolen Ellikom (43)
De olieslag-watermolen staat sinds 1963 in het museum. Ze bestaat uit een houten draagconstructie in stijl- en regelwerk dat opgevuld is met leem- en vitswerk. Bij de restauratie wordt gepoogd om de molen weer ‘slagvaardig’ te krijgen. Het rad en diverse houten onderdelen worden hierbij hersteld.
Meer informatie over de restauratie.

Woonhuis Hoogstade (70)
Het woonhuis van eind 18de eeuw valt op door zijn burgerlijke stijl en de - voor die tijd - grote afmetingen. Nadien werd de hofstede omgevormd tot een tweegezinswoning. Bij de overbrenging naar Bokrijk in 1977 kreeg het gebouw zijn originele karakter als één huis terug. Bij de restauratie worden de uitgesleten voegen en de scheuren in de muren onder handen genomen.
Meer informatie over de restauratie.

Bergschuur uit Lo - ‘Mikke’ van Lo (70)
Deze schuur maakte deel uit van de abdij in Lo. De schuurvorm is typisch voor de West-Vlaamse polders in de 18de eeuw: een vierkante plattegrond onder een piramidevormig dak met ingebouwde koestallen en een laag dak. Tijdens de restauratie zal onder meer het houtwerk hersteld worden.
Meer informatie over de restauratie.

Kelderhut (30)
Deze kuilwoning is een reconstructie die in 1956 werd gebouwd aan de hand van schetsen van schilder Charles Wellens. In dit soort ‘huizen’ woonden in de 19e eeuw enkel de allerarmsten  van de samenleving. Het gebouw verkeert in erg slechte staat door waterschade. Het wordt volledig gedemonteerd en heropgebouwd op een meer geschikte locatie.