Museumwerking

Onderzoekscentrum

De missie van het Openluchtmuseum van Bokrijk is het verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van het cultureel, landschappelijk en natuurlijk erfgoed van Vlaanderen - een verzameling van historische gebouwen, authentieke voorwerpen, levend erfgoed en een oneindig aantal rituelen, technieken, praktijken en belevingsvolle verhalen. Het behouden en restaureren van de historische huizen, net zoals het ontsluiten van de documentatie behoren dan ook tot de kerntaken van het Openluchtmuseum.

De missie van het Openluchtmuseum van Bokrijk is het verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van het cultureel, landschappelijk en natuurlijk erfgoed van Vlaanderen - een verzameling van historische gebouwen, authentieke voorwerpen, levend erfgoed en een oneindig aantal rituelen, technieken, praktijken en belevingsvolle verhalen. Het behouden en restaureren van de historische huizen, net zoals het ontsluiten van de documentatie behoren dan ook tot de kerntaken van het Openluchtmuseum.

Restauratiewerken museum

Vier historische gebouwen werden onlangs voorzien van een nieuwe dakbedekking in riet: de schuren uit Lommel-Kattenbos en uit Wortel, de Mikke uit Lo en de schuur uit Olen. Ook de herberg of afspanning Sint-Gummarus uit Lier kreeg afgelopen winter een volledige opfrisbeurt.

Tot 1955 stond deze afspanning uit ca. 1780 ter hoogte van de Kapelstraat aan de Berlaarsesteenweg. Naar aanleiding van de bouw van de brug en de steenweg moest de herberg wijken en werd ze overgebracht naar Bokrijk. Nu, zestig jaar later, wordt de gelagzaal gerestaureerd en gemoderniseerd om ze aan de hedendaagse normen te laten voldoen. Daarnaast wordt de keuken opengewerkt, en worden opkamer, bierkelder en doorgang naar de achterzijde waar de volksspelen opnieuw aan de herberg gelinkt worden, opgewaardeerd.

Verder loopt er een procedure tot het aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van het kerkje uit Erpekom, ligt het ontwerpdossier voor de achtkantmolen uit Schulen ter goedkeuring bij de Vlaamse Gemeenschap, afdeling industrieel erfgoed en is de woning uit Kortessem in de allerlaatste restauratiefase geraakt: het plaatsen van de lemen vloer wat gezien de zachte weersomstandigheden nu nog prima uitgevoerd kan worden.

Documentatie centrum

Het documentatiecentrum, dat een bibliotheek, archief en fotoarchief omvat, is toegankelijk voor iedereen geïnteresseerd in de onderwerpen die het Openluchtmuseum beslaat. De focus ligt daarbij op de cultuur van het dagelijks leven.

Al zolang het museum bestaat worden er in de bibliotheek boeken en tijdschriften bijgehouden, in de eerste plaats om een collectie op te bouwen. Momenteel dient deze literatuur vooral als onderzoeksmateriaal. Medewerkers van het museum kunnen de bibliotheek raadplegen, maar ook externen.

Het fotoarchief bevat beeldmateriaal van diverse landschaps- en dorpsgezichten, historische gebouwen uit heel Vlaanderen, gebouwen in Vlaanderen, gebouwen in het Openluchtmuseum (afbraak en opbouw), enzomeer. De collectie is opgestart onder de eerste conservator, Jozef Weyns (1913-1974). Ook van de gebouwen die in het Openluchtmuseum zijn heropgebouwd, bestaan er gedetailleerde fotoreeksen. Het museum heeft een stageproject opgestart om deze unieke collectie foto’s in te scannen en zo op termijn publiek toegankelijk te maken.

Bezoeken aan het documentatiecentrum zijn steeds op afspraak (via lies.stevens@limburg.be).

Communityproject: Houthalen-Kwalaak

Op 30 april 2014 brandde de historische hoeve van Houthalen-Kwalaak in het openluchtmuseum tot op de grond af. De keuze werd gemaakt om de resten van de brandhaard gedurende het seizoen af te bakenen en zichtbaar te maken voor de bezoekers. Tijdens museumseizoen 2014 stonden heel wat bezoekers stil bij de site en de gebeurtenis. Intussen kwamen via verschillende kanalen reacties en suggesties toe met betrekking tot de toekomstige invulling van de brandsite.

In de loop van seizoen 2016 hopen we een nieuwe invulling te geven aan de brandsite. Wat deze nieuwe invulling zal worden staat nog niet vast. We dachten samen met de grote erfgoedgemeenschap na over de mogelijkheden rond deze invulling. Deze denkoefening bracht ons tot een set van uitgangspunten die de basis zullen vormen voor een nieuwe conceptontwikkeling op de brandsite. Tijdens seizoen 2015 zie je nog even de restanten van de brand.