Museumwerking

Living history

De dagelijkse werking zit verspreid over vier verschillende domeinen: het Openluchtmuseum, de historische huizen, het immaterieel cultureel erfgoed en de internationale contacten. Deze domeinen zijn nauw met elkaar verweven.

Algemeen

Het museum

Het Openluchtmuseum Bokrijk opende in 1958 de deuren voor de eerste bezoekers. Volgens sommige bronnen gebeurde dat niet toevallig in hetzelfde jaar als Expo ’58, de veelbesproken wereldtentoonstelling te Brussel. Het museum telt anno 2016 niet minder dan 94 ha en ongeveer 114 historische gebouwen van over heel Vlaanderen en bevindt zich in het hart van Bokrijk.

Historische huizen

Het Openluchtmuseum telt anno 2016 om en bij de 114 historische gebouwen. Dit zijn stille getuigen van vijf eeuwen evolutie en regionale diversiteit in landelijke architectuur in heel Vlaanderen. Het merendeel van deze gebouwen werd gesignaleerd aan en/of geprospecteerd door de eerste conservator van het museum, dr. Jozef Weyns (1913-1974) en getuigen over 5 eeuwen landelijke bouwgeschiedenis en een (r)evolutie in de enscenering van openluchtmusea.

Immaterieel cultureel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed (kortweg: ICE) is aan het begin van de 21e eeuw een volwaardige beleidspijler naast onroerend (lees: gebouwen) en roerend erfgoed (lees: voorwerpen). Net zomin als je een voorwerp of gebouw los kunt zien van een verhaal, net zozeer zijn er aan rituelen en tradities bijzondere objecten en locaties verbonden.

Internationale contacten

Internationale samenwerking is sinds de oprichting van het museum in de late jaren 1950 een van de rode draden in de geschiedenis van Bokrijk geweest. Aan het begin van de 21e eeuw deelt het Openluchtmuseum in expertise-uitwisseling met andere (openlucht)musea over heel de wereld en werkt ze met enkele ervan nauw samen. Sinds kort zet het museum ook actief in op het immaterieel-erfgoedbeleid van UNESCO.


Living History

Keer terug naar het jaar 1913!

Acteurs kruipen in de huid van de inwoners van een Haspengouws dorp en dompelen je onder in het dagelijks leven op het Vlaamse platteland anno 1913. Mijnheer pastoor houdt zijn donderpreek, de meester of de juffrouw geeft les in het schooltje en op de boerderij wordt er hard gewerkt.

Er zijn steeds 4 tot 8 acteurs actief in het Haspengouws museumgedeelte en dit tussen 10u en 17u45. Aan het kerkje vind je een dagelijks (meeneem)programmablad met meer info over het aanbod van die dag!

De dorpsfiguren in het Haspengouws museumgedeelte zijn acteurs, mensen van vandaag die in de huid van een personage kruipen. Een personage dat soms gebaseerd is op één historische figuur, maar dat in de meeste gevallen een samenvoeging is van verschillende figuren (met in dat geval fictieve namen) gekoppeld aan een historische achtergrond. Deze acteurs werken aan de hand van scenario’s. Ze gedragen zich zoals hun personage dat gedaan zou hebben in die tijd, op die plaats en in die context. Zij blijven daarbij steeds in hun rol.

Deze werkwijze wordt met een internationaal gehanteerde term Living History (letterlijk: levende geschiedenis) benoemd: het uitbeelden van historische situaties d.m.v. rollenspel of demonstraties, al dan niet in interactie met een publiek.

Wij evoceren het jaar 1913, het jaar vóór het uitbreken van “De Groote Oorlog” die onze hele samenleving onherroepelijk zou veranderen.

1913 dus: Albert (de éérste!) is nog niet lang koning, Congo is sinds enkele jaren een Belgische kolonie geworden en de Katholieke Partij beheerst het politieke leven, zowel in het verre Brussel als in ‘ons dorp’, maar het opkomende socialisme laat al van zich horen. Vlaamse eisen voor gelijke rechten in het nog erg Franstalige België beginnen luider te klinken. De loting is recent afgeschaft en vervangen door een algemene legerdienst.

In Haspengouw wint de fruitteelt aan belang en de jonge Boerinnenbond wint snel leden. Het zinken van de Titanic ligt nog vers in het geheugen, maar er is ook vreugde. Om de snel populair wordende wielersport bijvoorbeeld: voor het tweede jaar op rij wint een landgenoot de Ronde van Frankrijk en dichter bij huis wordt een ander monument geboren: de eerste editie van de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. Internationaal nemen de spanningen echter steeds meer toe…

Al deze zaken komen terug in het dagelijkse Living History-aanbod, als toeschouwer merk je hoe de gewone mensen hiermee omgingen.

Tip: wil je een leuke herinnering van je bezoek aan Bokrijk? In de museumwinkel en in het Infocenter is het boek 'Het leven zoals het was' ter beschikking (€ 12). Naast tal van mooie foto’s vind je er meer achtergrondinformatie over de voornaamste ‘dorps’figuren en -gebeurtenissen.