De organisatie

Missie & Visie

Het Openluchtmuseum van Bokrijk is een landelijk erkend museum. Wij vervullen bijgevolg de taken van het verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van Vlaams erfgoed.

"Ons erfgoed en verleden voor een breed publiek ontsluiten"

In het Openluchtmuseum Bokrijk krijgen bezoekers een verrassende kijk op het dagelijks leven in Vlaanderen vanaf de 16de eeuw. Onze rijke verzameling omvat historische gebouwen en voorwerpen, levend erfgoed en een oneindig aantal rituelen, technieken, praktijken en verhalen. Onze taak is niet alleen om dit cultureel en natuurlijk erfgoed te verzamelen, bewaren en onderzoeken, maar ook om het belevingsvol te ontsluiten voor een breed en divers publiek.

Vertrekkend vanuit de hedendaagse leefwereld van de bezoekers, geven we inzicht in het verleden. Op een prikkelende en laagdrempelige wijze. Wonen, werken, zorgen, ontspannen, vieren en vertellen: alle aspecten van het gewone leven komen in ons museum aan bod.

We zijn ervan overtuigd dat kennis van het verleden bijdraagt tot een beter begrip van het heden en van de mogelijkheden die de toekomst biedt. De confrontatie met de geschiedenis verruimt ons blikveld en doet ons respect voor andere mensen en culturen voortdurend groeien.

We blijven investeren in een gastvrij, kwaliteitsvol en uniek belevingsmuseum dat deel uitmaakt van Bokrijk. Een provinciaal park waarin cultuur, recreatie en natuur hand in hand gaan.