Over Bokrijk

Over Bokrijk in het algemeen

Het Domein Bokrijk is een domein van 550 ha en omhelst naast het museum (ca. 94ha) een kasteel, dienstgebouwen, een arboretum, een speeltuin, een natuurgebied (Het Wik) en een bos- en recreatiegebied. De provincie Limburg is eigenaar van het domein en dit uit zich in de organisatiestructuur. Zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur zijn samengesteld uit leden van de provincieraad en de deputatie van de Provincie Limburg.

Bokrijk werkt nauw samen met partners uit de cultureel-erfgoedsector, zowel in binnen- als buitenland zoals collega-musea, het Agentschap Kunsten en Erfgoed, het steunpunt FARO, AEOM, LLOAM, de landelijke expertisecentra, de landelijke organisaties voor volkscultuur, de erfgoedcellen, de cultuurbeleidscoördinatoren,… Alsook onderhoudt Bokrijk vanuit zijn specifieke diversiteit professionele contacten met partners binnen het onroerend erfgoed, toerisme, natuur, landbouw, het onderwijs, de media, de commerciële sector,...

Het Openluchtmuseum van Bokrijk toont het – cultureel, landschappelijk en natuurlijk – erfgoed uit Vlaanderen vanaf de 16e eeuw: een verzameling van historische gebouwen, authentieke voorwerpen, levend erfgoed en een oneindig aantal rituelen, technieken, praktijken en belevingsvolle verhalen. Bokrijk heeft een collectie die heel Vlaanderen bestrijkt. Een collectie die zeer diverse vormen van erfgoed omvat. Een collectie die Bokrijk kwaliteitsvol en duurzaam wil bewaren.Dit erfgoed verzamelen, bewaren, onderzoeken, belevingsvol ontsluiten voor en delen met een breed en divers publiek, is wat Bokrijk drijft. Wonen, werken, leven, zorgen, handelen, ontspannen, vertellen, vieren en delen. Het Openluchtmuseum van Bokrijk biedt de bezoeker een hedendaagse kijk op de geschiedenis van het dagelijks leven, vertrekkend vanuit zijn of haar eigen leefwereld. Het Bokrijk-team zet vanuit zijn expertise in op een laagdrempelige en prikkelende ontsluiting voor en samen met diverse doelgroepen.

Bokrijk en zijn team blijft investeren in een gastvrij, kwalitatief hoogstaand en uniek museum, onderdeel van Het Domein Bokrijk, een provinciaal domein waarin cultuur, recreatie en natuur hand in hand gaan.

Over Bokrijk